Instytut Badawczy Innowacyjno Rozwojowy

O nas

Instytut Badawczy Innowacyjno Rozwojowy BIOTOMED jest instytutem naukowo – badawczym. Zakres działania Instytutu związany jest
z biotechnologią, ochroną zdrowia oraz przemysłem farmaceutycznym.
W Instytucie pracuje ponad 10 osób, z czego większość, to pracownicy naukowi.

Misją Biotomed jest:
• prowadzenie innowacyjnych badań naukowych w zakresie biotechnologii oraz opracowywanie i wdrażanie nowych technologii
• budowanie obrazu i pozycji Instytutu w środowisku naukowym

Misję tę Instytut realizuje poprzez:
• prowadzenie prac badawczo – rozwojowych
• wdrażanie do produkcji opracowywanych innowacyjnych technologii
• działalność usługową na rzecz jednostek obcych

Instytut współpracuje zarówno z krajowymi jak i zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz z innymi podmiotami z branży farmaceutyczno – medycznej.

Kontakt

INSTYTUT BADAWCZY INNOWACYJNO

ROZWOJOWY „BIOTOMED” Sp. z o.o.

NIP 542-333-22-49, REG. 38157105500000

15-875 Białystok, Krakowska 9

biotomed@wsmed.pl