Blog

Choroby neurodegeneracyjne

Kiedy choruje układ nerwowy? Głównym objawem procesów degeneracyjnych zachodzących u człowieka są zmiany dotyczące wszystkich układów organizmu, obejmujące także układ nerwowy. Choroby neurodegeneracyjne są grupą wrodzonych lub nabytych schorzeń układu nerwowego, których cechą wspólną jest postępujący proces zwyrodnienia komórek nerwowych prowadzący do ich obumierania...

Alzheimer – cywilizacyjna i społeczna choroba XXI wieku

Choroba Alzheimera to postępująca choroba zwyrodnieniowa mózgu (neurodegeneracyjna) z objawami neuropsychicznymi, powodująca utratę funkcji poznawczych oraz zaburzeniami afektu (wyrażania emocji) i zachowania. Jest główną przyczyną otępienia w wieku starszym...

Objawy choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona to przewlekła, postępująca wieloukładowa choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego zwana inaczej „drżączka poraźną” Opisana po raz pierwszy w 1817 roku przez Londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona w pracy „An Essay on the Shaking Palssy”. Choroba Parkinsona jest drugim na świecie pod względem częstości występowania schorzeniem zwyrodnieniowym układu nerwowego...

Suplement diety BetulaForte
przeznaczony jest dla osób które, chcą:

  • poprawić sprawność intelektualną i koncetrację,
  • poprawić pamięć krótko i długotrwałą
  • pozbyć się mgły mózgowej i poprawić percepcję,
  •  stymulować aktywność mózgu.