Projekty UE

Termin realizacji: 01.10.2019 r. – 31.01.2020 r. 

Przedmiotem zrealizowanego projektu rozwojowego było wykonanie audytu technologicznego obejmującego ocenę potrzeb, potencjału i możliwości wdrożenia innowacji produktowej w postaci rodziny produktów pochodzenia naturalnego (na bazie wyciągów z różnorodnych roślin) stosowanych do wspomagania leczenia ran – zarówno wywołanych czynnikami mechanicznymi (otarcia, skaleczenia, rany cięte), jak również termicznymi, chemicznymi (oparzenia), a także jako skutek uboczny w przebiegu różnych chorób – takich jak cukrzyca i związany z nią problem stopy cukrzycowej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach grantu nr GRANT2/85 powierzonego
w dniu 24 września 2019 roku przez Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku przyznanego w ramach projektu grantowego pt. „Granty
na badania i rozwój” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020, Osi Priorytetowej
I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników
B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2. Bon na usługi badawcze.

Termin realizacji: 01.10.2019 r. – 31.05.2020 r. 

Przedmiotem realizowanego projektu rozwojowego jest opracowaniu receptury i technologii produkcji hydrożeli z miodownikiem (Melittis melisophylum subsp. carpatica), preparatów w do wspomagania leczenia ran i powikłań cukrzycy (stopa cukrzycowa). Preparat opracowany został przez pracowników naukowych
Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku. Rozwiązanie objęte jest procedurą udzielenia patentu (zgłoszenie nr 4130074 z dnia 09.07.2015 r. pn.: „Preparat ziołowy
i zastosowanie” oraz zgłoszenie nr 411092 z dnia 30.03.2017 r. pn.: „Preparat ziołowy przyspieszający gojenie uszkodzeń błon śluzowych jamy ustnej”). 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach grantu nr GRANT2/80 powierzonego
w dniu 24 września 2019 roku przez Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku przyznanego w ramach projektu grantowego pt. „Granty
na badania i rozwój” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej
I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników
B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2. Bon na usługi badawcze.

Materiały do pobrania

15-875 Białystok, ul. Krakowska 9

Skontaktuj się z nami

INSTYTUT BADAWCZY INNOWACYJNO ROZWOJOWY "BIOTOMED" Sp. z o.o.

NIP: 5423332249 REGON: 38157105500000

biotomed@wsmed.pl

Skontaktuj się z nami

INSTYTUT BADAWCZY INNOWACYJNO ROZWOJOWY "BIOTOMED" Sp. z o.o.

NIP: 5423332249 REGON: 38157105500000

15-875 Białystok, ul. Krakowska 9

biotomed@wsmed.pl